Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2017

astoreth89
Wszystko w pizdu. Samej przed sobą mi teraz głupio. Tak, wiara w niektórych ludzi nie ma jednak sensu. Dzięki, za powtórne przywrócenie wiary w ludzkość. Dobra robota.
Reposted frompastelowe pastelowe
astoreth89
3876 542b
astoreth89
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
7018 5abe
Reposted fromabsolem absolem viasssss sssss
astoreth89
astoreth89

July 25 2017

astoreth89
astoreth89
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaevlyn evlyn
astoreth89
8695 2c3f
Reposted fromdontbemad dontbemad viaevlyn evlyn
astoreth89
2944 f215
Reposted fromoutline outline viamaybeyou maybeyou
astoreth89
9634 37fd
Reposted fromkarahippie karahippie viaBeatNick BeatNick
astoreth89
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viadifferent-love different-love
astoreth89
9125 47c7
astoreth89
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaduzedziecko duzedziecko
astoreth89
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBeatNick BeatNick
astoreth89
5810 f188
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
astoreth89
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamyou myou
astoreth89

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
astoreth89
Reposted fromFlau Flau viaocks ocks
astoreth89
2884 bb03 500
Reposted fromNekoii Nekoii viazembata zembata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl