Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

astoreth89
astoreth89
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaevlyn evlyn
astoreth89
8695 2c3f
Reposted fromdontbemad dontbemad viaevlyn evlyn
astoreth89
2944 f215
Reposted fromoutline outline viamaybeyou maybeyou
astoreth89
9634 37fd
Reposted fromkarahippie karahippie viaBeatNick BeatNick
astoreth89
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viadifferent-love different-love
astoreth89
9125 47c7
astoreth89
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaduzedziecko duzedziecko
astoreth89
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBeatNick BeatNick
astoreth89
5810 f188
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
astoreth89
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamyou myou
astoreth89

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
astoreth89
Reposted fromFlau Flau viaocks ocks
astoreth89
2884 bb03 500
Reposted fromNekoii Nekoii viazembata zembata
astoreth89
1279 8bf7 500
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik vialexxie lexxie
8376 43a2
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialexxie lexxie

April 17 2017

astoreth89
astoreth89
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viawarkocz warkocz
astoreth89

Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic. Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie. ”

— Piotr C. - Brud
astoreth89
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl